Gabinete Jurídico Internacional                        
Xabat Belaústegui Barahona. Abogado


El despatx ofereix assessoria jurídica en tres àrees: el Dret d'Estrangeria, el Dret Laboral i el Dret Internacional públic i privat.