Gabinete Jurídico Internacional                        
Xabat Belaústegui Barahona. Abogado

Laboral

Oferim assistència jurídica en matèria laboral, comprenent:- Conciliació i mediació laboral

- Seguretat Social

- Negociació col·lectiva

- Dret sindical

- Acomiadaments

- Expedients de Regulació d'Ocupació

- Discriminació

- Mobbing