Gabinete Jurídico Internacional                        
Xabat Belaústegui Barahona. Abogado

Dret Internaciona públic - Drets HumansMalgrat que la Declaració Universal dels Drets Humans va ser aprovada en 1948, a dia d'avui aquests drets disten molt de ser una realitat en gran part del planeta. Mentre llegim aquestes línies nombrosos defensors de drets humans en molts països del món són empresonats, torturats, perseguits i, de vegades, fins i tot assassinats per defensar un concepte de ciutadania lliure i democràtica. Però no només en països no democràtics es produeixen aquests abusos. Tampoc hem de baixar la guàrdia en les nostres democràcies, on sovint s'utilitzen els engranatges del sistema per, sota una aparença de legalitat, violar deliberadament els drets ciutadans. Com estem convençuts de la importància del concepte dels drets humans com a garantia bàsica de la dignitat de les persones, des del nostre despatx a Espanya oferim una assistència global en aquest àmbit.El nostre camp d'acció comprèn:- Actuacions en la jurisdicció interna.

- Recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional

- Processos davant el Tribunal Europeu de Drets Humans

- Processos davant el Tribunal Penal Internacional

- Assessoria jurídica sobre Dret Internacional Humanitari

Dret Internacional PrivatLes nostres societats són cada vegada més multiculturals, la qual cosa comporta l'existència de negocis jurídics entre persones o societats de diferent nacionalitat, amb els problemes sobre jurisdicció competent i dret aplicable que això planteja. Per això, oferim assessoria en:


- Comerç internacional (exportació, importació, contractes internacionals, logística i transport, assegurances, missions comercials, fires, inversió a Espanya). Especialitzat en relacions Espanya-Turquia.

-
Propietat intel·lectual (negociació de drets, contractes de llicència literària, de software, audiovisual ...)

- Dret internacional de família (matrimoni, divorci, separació, adopcions internacionals...)

- Exequatur de sentències estrangeres